S:TA MARIA KATOLSKA 

FÖRSAMLING

HALMSTAD-OSKARSTRÖM-VARBERG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendern

Adresser

Katekes och-undervisning

Aktuellt och informationer

Vår Fru av Oskarström

Konsten

Stockholms Katolska Stift

 

Vatikanradion

Församlingens historia

Bönegrupper

S:t Joseph's barnhem i Indien

Varberg          

  

 

 

Församlingens nya hemsida och adress

Mariakyrkan i Oskarström

 Kyrkan blev färdig hösten 1925. Söndagen den 13 september skedde invigningen genom Biskop Johannes Erik Müller. Katolikerna i Oskarström fick nu sin egen kyrka. Kyrkans exteriör är gulmålad träfasad, en  byggstil som är vanlig i köpingen. Taket är av rött tegel. Denna exteriör har omsorgsfullt bevarats.       

 

Trefaldighetskyrkan i Halmstad

1980 köpte församlingen nuvarande kyrka som byggdes 1890 som metodistkyrka. Under ett antal år var den hemvist för  IOGT-logen. Efter en renovering kunde Trefaldighetskyrkan invigas som katolsk kyrka av Biskop Hubertus Brandenburg 1981. Kyrkan är smyckad av Erik Olson,Halmstadgruppen.  

Församlingshemmet, Mariagården med präst-bostad, stod färdigt 1984.

 

 

 

Kurs om Katolsk Tro. För alla intresserade:

Kontakta: Diakon Olof Persson

Tel. 0346-43514

 

 

Nästa familjeundervisning. Läs mera.

 

 

"Delförsamlingen i Varberg. Läs mera!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hell dig, drottning underbara

över himlens änglahär.

Du, vår morgonrodnad klara

världens ljus till jorden bär.

 

Hell dig, moder, jungfrurs ära,

ibland törnen lilja skön.

Vi dig beder: värdes bära

inför Kristus fram vår bön.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falkenbergsgatan 6, 302 33 Halmstad. Tel. 035-133866     halmstad@katolskakyrkan.se