S:TA MARIA
KATOLSKA FÖRSAMLING
Halmstad-Oskarström-Varberg

____________________________________________

DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS
KYRKA I VARBERGLovad vare Jesus Kristus!

Den Gudomliga Barmhärtighetens Kyrka tillhör Stockholms Katolska Stift, som leds av biskop Anders Arborelius OCD. Församlingen är en multikulturell mötesplats, där katoliker från olika delar av världen möts för att be och umgås. Församlingen liknar därför en mosaik av alla möjliga kulturer och språk.

______________________________

Torsdag, den 23 april 2012TIDER FÖR DEN HELIGA MÄSSAN OCH TILLBEDJAN
(om inget annat meddelas)

Vår kalender


MÅNDAG       11:30 - Mässa
TISDAG          8:30 - Mässa
ONSDAG        Ingen Mässa (om inget annat meddelas.)
TORSDAG      18:00 - Mässa (därefter studiecirkel för vuxna)
FREDAG         16:00 - Tillbedjan (samtidigt tillfälle till BIKT)
                         18:00 - Mässa
LÖRDAG        16:00 - Msza sw. po polsku
SÖNDAG      11:00 - Högmässa

AKTUELLT

LUNCH för pensionärer och daglediga - den 7 maj

11:30 - Mässa

12:00 - LUNCH. Man måste skriva sig på närvarolistan om man vill delta i lunchen (listan finns vid ingång till kyrkan).

***

STUDIECIRKEL FÖR VUXNA (Torsdagar)

18:00 - Mässa

18:30 - 20:00 - Studiecirkel för vuvna (Man måste skriva sig på närvarolistan vilken finns vid ingång till kyrkan).

* * *

Vår lilla katekes = www.katekesen.se (2041-2043)

Kyrkans bud återfinns i denna tradition av ett moraliskt liv som hänger samman med det liturgiska livet och hämtar sin näring i det. Att dessa positiva lagar som beslutats av de pastorala myndigheterna är av förpliktande art, beror på att de har som mål att garantera de troende ett nödvändigt minimum av bönens anda och moraliskt-etiskt bemödande när det gäller att växa till i kärlek till Gud och till nästan:

Det första budet (”Du skall bevista mässan på söndagar och förpliktande helgdagar, samt avhålla dig från trälaktigt arbete”) uppmanar de troende att helga den dag som erinrar om Herrens uppståndelse (söndagen) såväl som de liturgiska huvudfester som hedrar Herrens, den saliga jungfru Marias och helgonens mysterier först och främst genom att delta i eukaristin i vilken den kristna gemenskapen församlas; och sedan kräver detta bud av dem att de skall vila från det arbete och de sysslor som kan hindra dem att helga dessa dagar.

Det andra budet (”Du skall bekänna alla dina synder åtminstone en gång om året”) tryggar förberedelsen för eukaristin genom mottagandet av försoningens sakrament, som fortsätter omvändelseverket och den förlåtelse man fått i dopet.

Det tredje budet (”Du skall ta emot eukaristins sakrament åtminstone under påsktiden”) säkerställer ett minimum när det gäller att ta emot Herrens kropp och blod i förbindelse med påskfesten, ursprung och mittpunkt för den kristnaliturgin.

Det fjärde budet (”Du skall hålla den påbjudna fastan och abstinensen”) säkerställer tider av askes och bot som förbereder oss för de liturgiska festerna; de hjälper oss att förvärva herravälde över våra instinkter och hjärtats frihet.

Det femte budet (”Du skall bidra till kyrkans behov”) förklarar att de troende – var och en efter sin förmåga – också är förpliktade att bidra till kyrkans materiella behov.MVH
fr. Mariusz Porebski


______________________________
För kontakt:
Kyrkoherde: Fr. Jozef Chrzanowski
TEL: 035-133 866.


Fr. Mariusz Porebski
TEL: 0340-644203;
MOB: 0722-465453;Visa större karta

Tills vidare är vi administrativt och juridiskt underordnade katolska församlingen i Halmstad. Var därför god och kontakta församlingen där för vidare information:

Falkenbergsgatan 6
302 33 Halmstad
TEL: 035-133866