S:TA MARIA KATOLSKA

FÖRSAMLING

Halmstad-Oskarström-Varberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsida

Kalendern

Adresser

Katekes och-undervisning

Konsten

Aktuellt och- information

Vår Fru av Oskarström

Stockholms Katolska Stift

 

Vatikanradion

Församlingens historia

Bönegrupper

S:t Joseph's barnhem i Indien

Varberg

 

Församlingen omfattar Laholm, Hylte, Halmstad,

Falkenberg och Varbergs kommuner

 

Församlingens adress:

Falkenbergsgatan 6, 302 33 Halmstad

Expedition och prästbostad: Tel. 035-133 866

Bg 487-5233

halmstad@katolskakyrkan.se


Kyrkoherde Fader Jozef Chrzanowski

Falkenbergsgatan 6, 302 33 Halmstad

  Tel. 035-133 866

* * *

Trefaldighetskyrkan

Falkenbergsgatan 4, 302 33 Halmstad


Mariakyrkan

G:a Nissastigen 63,  313 33 Oskarström


 Den Gudomliga Barmhärtighetens Kyrka

Granvägen 53, 432 33 Varberg


 

Präster och diakon:

 

Fader Mariusz Porebski

Granitvägen 22B, 430 52 Varberg

Tel. 0340-644203

mporebski11@live.se

 

 

Pater Pawel Banot SDB

G:a Nissastigen 65, 313 33 Oskarström

Tel. 035-61973

 

Diakon Olof Persson

Hedmarksvägen 33, 311 69  Ugglarp

Tel. 0346-43514

* * *   

 

Falkenberg

Hertings kyrka

Baldersvägen 6

 311 32 Falkenberg

 

Håstenskyrkan

Håstens Torg

432 30 Varberg