S:TA MARIA KATOLSKA

FÖRSAMLING

Halmstad-Oskarström

Startsida

Kalendern

Adresser

Katekes och-undervisning

Konsten

Aktuellt och- information

Vår Fru av Oskarström

 

Stockholms Katolska Stift

 

Vatikanradion

Församlingens historia

Bönegrupper

S:t Joseph's barnhem i Indien

Varberg

 

BÖNEGRUPPER I VÅR FÖRSAMLING

 

Du som läser detta längtar kanske efter att vara med i en bönegrupp, en bärande gemenskap som hjälp för att fördjupa din kristna tro och vara en medarbetare med Guds nåd, det som är varje kristens djupaste kallelse.

 

 

Jesu Hjärtas fredag

(första fredagen varje månad).

 

Vi börjar med kvällsmässan kl. 18.00 och därefter har vi tillbedjan inför Jesus i det Allraheligaste Sakramentet. Under denna tid finns det tillfälle till bikt.

 

 

Rosenkransen

 

I församlingen ber vi rosenkransen på onsdagarna kl. 17.30.  Vi ber för vår församling och våra familjer, att vi alla kan uppleva hur den Helige Ande förnyar vår kyrka och våra liv. Kontakta gärna mig för mer information.

 

Rosenkransringen

En sådan rosenkransring består av 20 personer, som var och en på sitt håll ber en dekad av rosenkransen varje dag. På så vis ber vi dagligen hela rosenkransen tillsammans. Våra böneintentioner är att vi skall älska Gud och vara tillsammans med Honom. Vi ber för vår församling och våra familjer, att vi alla kan uppleva hur den Helige Ande förnyar vår kyrka och våra liv. Kontakta gärna mig för mer information.

 

Barmhärtighetens Rosenkrans

 

Vi ber Barmhärtighetens rosenkrans varje torsdag kl. 17.45 och därefter firar vi kvällsmässan kl.18.00. Denna rosenkrans dikterade Jesus för syster Faustyna Kowalska i Wilno 1935. Vi förenar oss med det offer som Han frambar på korset till världens frälsning och vi ber om barmhärtighet för oss och hela världen. ”Säg till den plågade mänskligheten att luta sig mot mitt barmhärtiga hjärta, så skall jag fylla henne med frid. Mänskligheten finner inte ro, förrän den med förtröstan vänder sig till min barmhärtighet.” 

 

 

Pater Pio's bönegrupp i Halmstad.

 

Pater Pio's bönegrupp i Halmstad grundades den 16 juni 2002, dagen för pater Pio's helgonförklaring.

Padre Pio var i sanning en bönens man och han hjälpte otaliga människor att finna vägen till gemenskapen med Gud genom bönen. 1947 grundade han den andliga rörelsen, Pater Pio's bönegrupper, som idag finns över hela världen Detta skedde som svar på påven Pius Xll:s uppmaning om att med bön över-vinna världens ondska.

Alla som känner sig kallade är hjärtligt välkomna. Den som vill veta mer om oss och vår bönegrupps program kan ringa Helena Johansson 035 - 21 26 73

 

Andlig adoption

På 50-talet uppstod i USA bönerörelsen ”Andlig Adoption”. Visionären Maureen Sweeney-Kyle säger sig ha fått en uppenbarelse av Guds Moder. Framför henne hängde i luften en ovanlig rosenkrans. Pärlorna för Fader vår bestod av blodröda droppar i form av ett kors. De tio kulorna för Hell dig, Maria, bestod av blåaktiga tårar, i vilka små ofödda foster syntes tydligt. Maria lär ha sagt: ”Jag kommer till dig för att ära Jesus, min Son. Jag kommer som en profetissa i dessa tider. Denna rosenkrans, som du ser, är Himmelens sätt att beskriva vapnet, som skall förgöra abortens ondska. Himmelen gråter över alla offer för denna stora synd. … Be rosenkransen, bli en del av mitt hjärtas flamma.”

Jag inbjuder vår församling att varje dag be en dekad av rosenkransen i denna intention. De, som deltar i rosenkransringarna, kan frambära bönen för det ofödda barn, som endast Gud känner till. Det innebär, att man med sin förbön ”adopterar” ett ofött barn, som hotas av abort. Under nio månader ber man en dekad av Rosenkransen varje dag. 
 

 

 

Ständig bön för äktenskap och familj

 

Vi lever i en värld som ständigt förändras och det verkar ibland som om människan har tappat kontrollen över sitt liv. Varje dag hör vi på nyheterna om våldsbrott, ungdomar som inte finner livet värt att leva. Vi står inför en utmaning som vi inte vet hur vi ska handtera. Varför skiljer sig människor? Varför är relationerna inom familjen så svåra?, Mänsklighetens framtid vilar i familjens händer, i familjen där vi får grunden för våra värderingar. Vi kan inte av oss själva påverka den här destruktiva utvecklingen, vi måste vända oss till Gud, som ser allt. ”Be och ni skall få, sök och ni skall finna, knacka och dörren skall öppnas för er”. Tror vi det? Bönen för äktenskap och familj pågår hela tiden, utan uppehåll, och den pågår överallt i världen. Det är en bön som vi kan ansluta oss till när som helst vi vill. Det är alltid någon som ber för oss, håller dörrarna öppna så att Kristus kan vara närvarande och bli Herre över våra liv och vår värld.

 

Vår församling ber den 29 i månaden. Det finns en lista vid ingången till kyrkan där man kan välja en timme under dygnet som passar. Om du vill ansluta dig, skriv ditt namn och telefonnummer på listan och hämta ett häfte i sakristian. Om du vill avsluta, lämna tillbaka häftet. I Sverige ber ca 800 personer en timme en bestämd dag i månaden för äktenskap och familj.

 

Läs mer om rörelsen på www.standigbon.blogspot.com                          

Fader Jozef Chrzanowski

 
 

 

Falkenbergsgatan 6, 302 33 Halmstad. Tel. 035 133866  halmstad@katolskakyrkan.se