S:TA MARIA KATOLSKA

FÖRSAMLING

HALMSTAD - OSKARSTRÖM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsida

Kalendern

Adresser

Katekes och-undervisning

Konsten

Aktuellt och- information

Vår Fru av Oskarström

Stockholms Katolska Stift

 

Vatikanradion

Församlingens historia

Bönegrupper

S:t Joseph's barnhem i Indien

Varberg

 

 

Bli medlem i ungdomsföreningen MUNK www.suk.se

 

 

                

                                        MUNK— Maria Unga Katoliker

 Alla som deltar i undervisningen måste vara medlem i MUNK (OBS! Gratis!)

 

Katekesundervisningen 

Vårterminen 2012

 

Undervisningen i Halmstad äger rum i Mariagården

 

 

Familjeundervisning innebär att vi träffas med barn och föräldrar. En eller båda föräldrar deltar i Föräldragruppen. I undervisningen ingår familje- eller barnmässa och fika.

 

 

Vi har tre olika gruppar, åk 1-2, 3-4, 5-6, samt Föräldragruppen.

 

      Kl. 10.00 - 11.00  Lektion

      Kl. 11.00 - 11.45  Familjemässa

      Kl. 11.45 - 12.15  Rast/fika

      Kl. 12.15 - 13.15  Lektion

    

 

 UNDERVISNING BLIR
2:a och 4:e lördagen kl 10.00-13:15

 

Minst en förälder måste delta och vara med i Föräldragruppen. Föräldrarna har samtal omkring aktuella trosfrågor.

________________________________________

 

 

Högstadieundervisningen åk 7-8 (8-9):  Undervisning blir varje söndag och förväntas att föra fram till konfirmationens sakrament våren 2012

 

Börjar 15 januari 2012, Kl. 9.45

 

 

 

_____________________________________________

 

 OBS! I Varberg sker all undervisning Kl 10.00 en timma före Mässan

 1:a och 3:e söndag i månaden. Mässa kl 11.00

 

Barnen från Falkenberg erbjuds familjeundervisningen i Halmstad varje 2:a lördagen i månaden eller Varberg (se ovan)

 

Maronitiska katoliker har undervisning i Falkenberg.

Ring Josef Sarkis 0346-15596

__________________________________

 

Vi kan glädja oss över att många familjer med barn kommer med sina barn till söndagsmässan. Dessa familjer med barn är kyrkans framtid och hopp. Föräldrarna är barnens första kateketer, förmedlare av tron. Församlingen är mån om att hjälpa föräldrarna i sin uppgift att göra tron på Jesus Kristus levande för barnen. Vi erbjuder särskilt undervisning och mässa för familjerna varje 2:a och 4:e lördagen i månaden. välkomna!

 

Vi inbjuder familjerna med små barn att delta i familjemässan 2:a och 4:e lördagen i månaden kl 11.00 i samband med familjeundervisningen.

Barnen är också alltid välkomna på söndagsmässan.

 

Konfirmationsundervisning för vuxna och konvertiter

Det finns många vuxna katoliker som inte blev konfirmerade i ungdomen (15-17 års ålder) Det är aldrig försent. Vi erbjuder vuxna att deltaga i kursen,  Katolsk Tro, på torsdagskvällarna. Mässa kl 18.00. Gemensam måltid och troslära till kl 21.00. Alla torsdagar med början den 19 januari.  Läs mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falkenbergsgatan 6, 302 33 Halmstad. Tel. 035 133866 halmstad@katolskakyrkan.se