S:TA MARIA KATOLSKA

FÖRSAMLING

Halmstad-Oskarström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsida

Kalendern

Adresser

Katekes och-undervisning

Konsten

Aktuellt och- information

Vår Fru av Oskarström

 

 Kurs om Katolsk Tro


 

 

  27 häften om Katolsk tro: 

1.       Mysteriet människan

2.       Livet - en gåva

3.       Att söka Gud

4.       Tro på Gud?

5.      Jesus Kristus

6.       Att möta Gud

7.       Gud med oss

8.       Guds avbild?

9.      Tro som befriar

10.       Mysteriet kyrkan

11.       Kyrkan och kyrkorna

12.       En apostolisk kyrka

13.       Kyrkan och skriften

14.       Tecken på Guds nåd

15.       Till nytt liv

16.       Till liv och tjänst

17.    Frihet och ansvar
18.    Kristen i världen

19.    Om bönen

20.    Mässan

21.    Botens sakrament

22.    Kärlek och äktenskap

23.    De heligas gemenskap

24.    Har döden sista ordet?

25.    Fromhetslivet

26.    Ekumenik i Sverige

27.    På väg - tillsammans

 

Utgiven av KPN, Katolska Pedagogiska Nämnden

 

 

 Varje torsdag f o m 8 september kl 19.00

 Alla intresserade är välkommen

Kursledare: Diakon Olof Persson tel 0346-43514

 

 

 

 

 

 

Falkenbergsgatan 6, 302 33 Halmstad. Tel. 035 133866    halmmstad@katolskakyrkan.se