S:TA MARIA KATOLSKA

FÖRSAMLING

Halmstad-Oskarström-Varberg

 

 

 

Startsida

Kalendern

Adresser

Katekes och undervisning

Konsten

Aktuellt och- information

Vår Fru av Oskarström

Stockholms Katolska Stift

 

Vatikanradion

Församlingens historia

Bönegrupper

S:t Joseph's barnhem i Indien

Varberg

 

 

VÅR FRU AV OSKARSTRÖM

 

Maria della Strada 

När den helige Ignatius kom till Rom tyckte han bland alla nådebilder i den heliga staden mest om den bild, som är känd under namnet "Santa Maria della Strada". Den framställer i en stil som härstammar från 400-talet Maria med Jesusbarnet, som med den högra handen välsignar och med den vänstra håller en bok, Evangeliet, Guds Ord. Ursprungligen fanns denna bild i en nisch på ett kapell, i en liten kyrka. Här firade den helige Ignatius gärna den heliga mässan, härifrån sände han ut sina följeslagare till själavårdsuppgifter. Till sist bad han om att få den lilla kyrkan för sin orden. Pietro Codacio, den ansvarige kyrkoherden avvisade till att börja med denna tanke, ändrade dock så småningom sin inställning, överlämnade inte enbart den lilla kyrkan åt Ignatius utan även hela sin person genom att inträda i Jesu Sällskap. När den tredje ordensgeneralen, den helige Frans Borgias, försökte att renovera och utvidga kyrkan gjorde Kardinal Farneses generositet det möjligt att bygga den praktfulla ordenskyrkan "Il Gesù" (Jesus).1568 lades grundstenen. I ett sidokapell fann bilden Maria della Strada sin plats och har det ännu i dag.

 

Källa: pater Wilhelm Feussner SJ 

Bilden blev restaurerad 2006. Minst två senare lager av färg uppdagades samt att bilden är målad på duk        

                            http://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_Della_Strada

 

Vägens moder

Festdag 24 maj. Novena: 15-23 maj eller vid behov.

Madonna Della Strada eller Santa Maria Della Strada – Vägens Moder - är en av de mest populära titlarna för Guds Moder. ”Vägen” kallade de första kristna sin gemenskap eller kommuniteter. Den berömda målningen är från 1500-talet och vördas i Jesuiternas kyrka, Il Gesù, i Rom (nära Piazza Venezia). Påven Paulus III överlät Vägens Moders kyrka år 1541 till Jesuiterna. Kyrkan var liten, men grundaren, den helige Ignatius av Loyola, uppskattades dess plats mitt i Roms hjärta. En kopia av denna bild vördas i Mariakyrkan i Oskarström, vart vi varje år samlar församlingarna i södra Sverige till en Rosenkransvallfärd. Se kyrkans historia.

 

Till Maria som Vägens Moder vänder vi oss för att få vägledning för att allt trognare vandra den väg som leder till Kristus, vår Frälsare och Herre. Följande bön finns anslagen vid originalbilden i Il Gesù (Jesuskyrkan) i Rom:

 

O ljuva Maria, vår himmelska Moder, led våra steg på vår livsväg, som så ofta är brant och stenig och när vi har nått fram till dess slut, var då för oss Himmelens Port och visa oss din livsfrukt Jesus. Amen. Pius den XII:s avlatsbön

 

Maria, Vägens Moders Rosenkrans
För en novena och/eller som förbön för dem som förlorat tron: Inled som den ordinarie rosenkransen med Trosbekännelsen, Fadervår, 3 Var hälsad Maria (för tron hoppet och kärleken), Ära vara Fadern. På de ensamma (stora) kulorna ovanstående Pius den XII:s avlatsbön På de fem gångar tio (dekaderna):

Maria, Vägens Moder, bed för oss* att vi når fram till Kristus i den eviga glädjen. Man kan här istället för ”oss” nämna namnet på någon som man vill be särskilt för...

 

Källa: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

S:t Franciskus församling i Jönköping

 

 

 

 

Bilden i Oskarström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falkenbergsgatan 6, 302 33 Halmstad. Tel. 035 133866 halmstad@katolskakyrkan.se